Intervenció de l’oli de Dani Ensesa Un senyor de Cardedeu, al ritme del tema Charleston de Django Reinhard, interpretat per 5deSwing

2009 | 3’04”

El 2008, l’amic i veí Dani Ensesa havia exposat a Can Sisteré (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona) “Veïns mirant, mirant veïns”. El Dani estava totalment obert a cedir la seva obra per ser animada, i vaig anar a l’exposició amb les ganes de trobar una idea engrescadora. Manipular l’obra d’un pintor ha de tenir una finalitat capaç de respectar-la i al mateix temps formar-ne una de nova. Hi havia una obra del 2002, germana de la que finalment vaig escollir (“Un senyor de Cardedeu”), que es va revelar com un abecedari de personatges. M’agrada molt el swing clàssic pel ritme i l’alegria que transmet, i feia poc que havia estat al Jamboree, escoltant 5 de Swing, així doncs vaig decidir animar amb ritme de swing les grafies de l’oli d’en Dani.

Divertiment, com el seu nom indica, és un entreteniment. Possible gràcies a la capacitat de Dani Ensesa d’observar el món que l’envolta amb curiositat, afecte i sentit de l’humor. Vaig retirar tots els personatges del quadre i un per un van anar entrant a escena, cadascun al seu ritme. Al minut 2’10” podem veure el quadre original del Dani. Després els personatges es barregen i es mouen en massa, en el meu imaginari com ho fan els passejants de Ciutat Vella quan fa bo i s’aglomeren al voltant d’un músic de carrer…

Personajes: Dani Ensesa, Música: «Charleston», de Django Reinhardt

En 2008 visité la exposición de mi amigo y vecino Dani Ensesa, en Can Sisteré, con ganas de encontrar una idea estimulante, dado que el pintor estaba abierto a ceder su obra para ser animada. Una obra de 2002, Un señor de Cardedeu, se reveló como un abecedario de personajes.

Divertimento es un entretenimiento, posible gracias a la capacidad del pintor de observar el mundo que le rodea con curiosidad, afecto y sentido del humor. Para animar las grafías de la pintura escogí un tema de Django Reinhardt por su ritmo y alegría, retiré los personajes y uno a uno fueron entrando a escena a su ritmo. En el minuto 2 y 10 segundos podemos ver el cuadro original, luego los personajes se mezclan y se mueven conjuntamente, como lo hacen los paseantes de Ciutat Vella cuando hace buen tiempo y se agolpan alrededor de un músico callejero…

Characters: Dani Ensesa, Music: Charleston, by Django Reinhardt

In 2008 I went to an exhibition at Can Sisteré given by my friend and neighbour, Dani Ensesa, hoping to find an inspiring idea as the painter was open to his work being animated. There was a piece from 2002, A Man from Cardedeu, which consisted of a whole series of characters.

Divertiment is entertainment thanks to the painter’s ability to observe the world around him with curiosity, affection and a sense of humour. To animate the painting’s graphic content I chose a song by Django Reinhardt because of its rhythm and energy, I removed the characters and then, one by one, they entered the scene at their own pace. At minute 2’10” we can see the original picture; afterwards the characters mix themselves up and move together, like the people strolling around Ciutat Vella on a fine day, gathering around a street musician…