Perfil

Nascuda a Barcelona el 1962. Violoncel.lista i membre de diverses formacions de cambra fins l’any 1990, quan s’inicia en l’àmbit visual amb la fotografia, el dibuix i la pintura. Treballa en el sector multimèdia amb el disseny d’interactius i realitza el Màster de creació musical i tecnologia del so (UPF) fins que s’especialitza el 1997 en 3D amb el Màster d’animació per ordinador i síntesi d’imatge a la Universitat de les Illes Balears.

Després d’uns anys de professió activa (sèries d’animació, infografia i grafisme per TV, publicitat, representacions d’arquitectura, platós virtuals i personatges virtuals a temps real), inicia l’exploració de la imatge abstracta en moviment prenent la música com a tema i aprenent del llenguatge formal, tímbric i rítmic de la música per al desenvolupament del llenguatge visual.

Actualment treballa en l’elaboració d’un conjunt de peces d’animació presentades com a retrats a la manera tradicional, que recreen estats d’ànim i estats de la natura a través del moviment i la transformació, en moció perpètua i sota una estètica comuna. La realització és a través d’eines tradicionals d’animació sintètica i codi.

Born in Barcelona, cellist and member of a number of chamber groups up to 1990, she first approaches visual arts through photography, drawing and painting. She gains experience in multimedia with interactive design and does a Master in Musical Creation and Sound Technology (Pompeu Fabra University) and finally specializes in 3D with a Master in Animation and Image Synthesis at the University of the Balearic Islands.

After a few years of work (animations, infographs and graphics for the TV, advertising, architectural representations, virtual sets and virtual characters in real time), she begins to explore the abstract image in movement using music as a theme for animations, as well as learning formal musical language, timber and rhythm of music to develop her visuals.

Currently she is developing a serie of animations that act as portraits in a traditional style. They convey the physical aspect of interior states of mood and of nature through movement and transformation, in perpetual motion and according to a common formal aesthetic, through traditional digital animation tools and code.

Nacida en Barcelona, violoncelista y miembro de diveras formaciones de cámara hasta el año 1990, cuando se inicia en el ámbito visual con la fotografía, el dibujo y la pintura. Despues de trabajar en el sector multimedia en el diseño de interactivos, cursa el Máster de creación musical y tecnología del sonido (UPF) y se especializa en 1997 con el Máster de animación por ordenador y síntesis de imagen en la Universitat de les Illes Balears.

Tras unos años de profesión activa (series de animación, infografia y grafismo para TV, publicidad, representaciones de arquitectura, platós virtuales y personajes virtuales a tiempo real), inicia la exploración de la abstracción en el tiempo, tomando la música como tema y aprendiendo del lenguaje formal, tímbrico y rítmico de la música para el desarrollo del lenguaje visual.

Actualmente trabaja en la elaboración de un conjunto de piezas de animación presentadas como retratos, que recrean estados de ánimo y estados de la naturaleza a través del lenguaje del movimiento y la transformación, en movimiento perpetuo y bajo una estética común, utilizando para ello herramientas de animación de síntesis y código.

Els comentaris estan tancats.